Co czwarty Polak doświadczył, doświadcza lub doświadczy w swoim życiu kryzysu psychicznego. Co roku o 25% przyrasta absencja pracowników spowodowana złą kondycją psychiczną. WHO prognozuje, że do 2030 roku depresja stanie się najczęściej występującą chorobą na świecie, powszechniejszą nawet niż nowotwory, choroby serca i cukrzyca.

Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników jako nowy standard

Między innymi dlatego dbanie o dobrostan psychiczny pracowników staje się nowym standardem. Firmy, które priorytetowo traktują zdrowie psychiczne swoich pracowników, nie tylko wspierają pozytywne środowisko pracy, ale zyskują też przewagę konkurencyjną na rynku pracodawców. Badania* wskazują, że oferowanie benefitów, takich jak: sesje psychoterapii czy wsparcie psychologiczne, może znacznie zwiększyć atrakcyjność firmy dla potencjalnego kandydata. Pracownicy, którzy czują się wspierani w swoim dobrostanie psychicznym, są też bardziej: zaangażowani, produktywni i lojalni wobec swojego pracodawcy. Sprzyja to kulturze zaufania, otwartości i może prowadzić do wyższej satysfakcji z pracy.

Psychoterapia online dostępna z dowolnego miejsca

Coraz więcej firm zatrudnia pracowników w trybie zdalnym bądź hybrydowym. Rozwiązaniem dla tego typu organizacji jest korzystanie z platform oferujących wsparcie psychologiczne online. Badania naukowe potwierdzają, że psychoterapia online jest równie skuteczna, co tradycyjna terapia prowadzona w gabinecie. Pacjenci mają dostęp do pomocy psychologicznej w wygodnym i bezpiecznym środowisku, np. ze swojego domu. Forma online redukuje również bariery związane z dojazdem i zapewnia elastyczność czasową, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu osób poszukujących wsparcia. Centrum psychoterapii online W Głowie Się Nie Mieści oferuje ten rodzaj wsparcia zarówno pacjentom indywidualnym, jak i firmom.

Podsumowanie

Wspieranie dobrostanu psychicznego pracowników staje się standardem wśród współczesnych firm. Coraz więcej pracodawców zapewnia dostęp do sesji psychoterapii, które można odbywać również w trybie online, z domowego zacisza. Inwestując w zdrowie psychiczne pracowników, firmy wykazują zaangażowanie w promowanie pozytywnej kultury pracy i pozycjonują się jako świadomi pracodawcy na konkurencyjnym rynku.

*Badania przytaczane w artykule:

„The impact of supportive leadership and job characteristics on the job satisfaction and psychological well-being of employees in a public health context” by Chirico, F., Magnavita, N. (2019)

„Workplace well-being: The role of job autonomy, workload, and support in reducing employee stress” by Nielsen, K., Randall, R., Holten, A.-L., & González, E. R. (2010)

„Workplace Social Support and Work-Family Conflict: A Meta-Analysis Clarifying the Influence of General and Work-Related Social Support” by Kacmar, K. M., & Ferris, G. R. (1992)